RSS

čítačka

RSS čítačka

RSS čítačka je jednoduchá aplikácia použitia AJAXu na čítanie XML súborov. Zabezpečuje pre uživateľa prívetivé zobrazenie RSS kanálov.